Calitate

Declaratia de performanta

Declaratia de performanta, numita si DOP (Declaration Of Performance), este actul eliberat in conformitate cu Regulamentul UE nr. 305/2011 si arata performanta produsului pus pe piata Europeana. Acest document este consecinta controlului productiei in fabrica si indica standardele, sistemul de evaluare si verificare a constantei perfomantei documentata in Documentatia Tehnica specifica pentru acel produs. 

Declaratia de performanta

Calitate

Calitate - Certificare Europeana pentru productia de hale metalice zincate

Calitatea – marcajul CE, indica clientilor si utilizatorilor finali calitatea halelor metalice zincate garantata conform performantelor inscrise in declaratia de performanta si faptul ca aceasta a fost obtinuta in conformitate cu specificatiile tehnice adecvate. Marcajul CE si certificatul de calitate, anexa ZA 3.4 (sau 3.2) la declaratia de performanta, sunt rezultatul productiei si a controlului productiei in fabrica, rezultate evaluate de organisme notificate. In cazul productiei la Unic Rotarex®, evaluarea este facuta de catre TÜV SÜD Munchen.

Garantie

Garantia produselor puse pe piata, conform legii, poate fi una comerciala, de 2 ani, sau poate fi o garantie pana la punerea in opera. Proiectantul, verificatorul de proiecte, fabricantul, constructorul si furnizorul de accesorii raspund, potrivit obligatiilor care le revin, pentru viciile ascunse ale constructiei ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia structurii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata perioada de viata normata, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii, conform Art. 30 Legea 10/95 actualizata.

Calitate - Certificat de garantie la hale metalice